bah

Komunity

tesco pre komunity

Nadácia Tesco vyhlasuje pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra prvy ročník grantovej schémy zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín. Cieľom je podporiť tieto subjekty prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblastiach podnikateľských zručností, hygieny, kvality, inovácií, nových trendov a ďalších, ktoré boli identifikované ako záujmové oblasti s potrebou rozvoja. Celkovo bude pre tento účel prerozdelená suma 50 000 eur.

Bližšie informácie o výzve, kontaktné údaje v prípade dotazov a samotnú žiadosť nájdete v dokumentoch na stiahnutie.